หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
243
ทั้งหมด : 
6200892
 
เรื่อง : คอสะพานทรุด

ถนนสาย บ.ท่ายาง(ม.5 ต.ปากน้ำ) - บ.หัวทาง(ม.6 ตละงู)ได้เกิดทรุดตัวหลังจากที่ อบจ. ได้ซ้อมแซมเมื่อวันที่ 12 ส.ค 60 แล้วนั้น ได้เกิดทรุดตัวอีกครั้งเมื่อวันที่ 17 ส.ค 60 ชาวบ้านเดินทางลำบาก จึงอยากให้ทาง อบจ.เข้ามาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข

23/08/2560 เวลา 19:50:22 | โดย พิชัย รักสัตย์ ผช.ผญ.


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล