หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
183
ทั้งหมด : 
6200832
 
เรื่อง : ถนนชำรุด

ถนนสายบ้านปลักใหญ่ใจดี-บ้านนนาแก้วชำรุดหนักมากขอความกรุณาช่วยซ่อมแซมให้ชาวบ้านหน่อย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมากและข้างทางก็รกมากด้วยเคยแจ้งไปแล้วหลายครั้งยังไม่ได้รับการแก้ไขช่วยลงมาดูให้หน่อย

28/07/2560 เวลา 09:31:06 | โดย อดุล

เรี่อง. แจ้งการซ่อมถนนชำรุด

          ตามที่ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายจากสี่แยกคลองขุด ถึง บ้านหัวทางช่วงรอยต่อระหว่าง. หมู่ 17. กับ หมู่ 15 ได้มีการรื้อถนนและบดอัดแล้วแต่ไม่ได้ลาดยางประมาณ 30. เมตร ตอนนี้เป็นหลุมเป็นบ่อและมีฝุนละอองจำนวนมากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน. มีรถวิ่งจำนวนมากเนื่องจากเป็นถนนเลี่ยงเมือง.  

           จึงแจ้งมาเพื่อขอความช่วยเหลือ

11/12/2560 เวลา 07:07:13 | โดย ชาวบ้านผู้หมู่15


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น:
*
ชื่อผู้เขียน:
*
ยืนยันรหัสลับ:
*
สตูล