หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
153
ทั้งหมด : 
6200802
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : กิจกรรมฝึกอบรมซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “ภัยสึนามิ” ปี 2562

รายละเอียด :
กิจกรรมฝึกอบรมซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย “ภัยสึนามิ”  ในวันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 ณ บารารีสอร์ท ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีการจัดโครงการฯร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล และมีการฝึกซ้อมแผนเฉพาะเจ้าหน้าที่ (Functional Exercise) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  - ซักซ้อมความเข้าใจและขั้นตอนการฝึกซ้อม
  - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการจังหวัด
  - หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสตูล กล่าวต้อนรับผู้อำนวยการจังหวัด
  - รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดการฝึกการป้องกันฯ
  - เริ่มมีการฝึกซ้อมปฏิบัติ และประเมินผลการฝึกการป้องกันฯ
 
วันที่ : 3/8/2563
หน้า 1 | 2 | ถัดไป

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล