หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
163
ทั้งหมด : 
6200812
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ผลการดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียด :

การดำเนินงานโครงการคลองสวยน้ำใส ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มี อปท. แจ้งความประสงค์ดำเนินการโครงการพร้อมจัดส่งรายละเอียดโครงการมายัง อบจ.สตูล จำนวน ๘ แห่ง จากทั้งหมด ๒๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔ โดยมีผลการดำเนินงานที่ผ่านมาใบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปดังนี้

พื้นที่คลอง ดุสน-บำบัง ประกอบด้วย

๑) อบต.วังประจัน          ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒) อบต.บ้านควน           ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓) ทต.ฉลุง                   ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

๔) อบต.ฉลุง                 ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

พื้นที่คลอง ละงู ประกอบด้วย

๑) ทต.กำแพง               ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

๒) อบต.กำแพง             ๔ เมษายน ๒๕๖๒

๓) อบต.ละงู                  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒

พื้นที่คลอง ท่าแพ ประกอบด้วย

๑) อบต.ท่าแพ               ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

 
วันที่ : 2/8/2563
หน้า 1 |

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล