หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
179
ทั้งหมด : 
6200828
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : การรวบรวมและขนส่งขยะอันตรายไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี

รายละเอียด :

การรวบรวมและขนส่งขยะอันตรายไปกำจัดตามหลักวิชาการ อย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี เนื่องจากของเสียอันตรายบางประเภท เมื่อหมดอายุการใช้งานจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งอาจเป็นของเหลวรั่วไหลออกมาได้

พื้นที่เป้าหมายดำเนินการ ได้แก่

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.โรงพยาบาล

3.สถานศึกษา

4.สถานที่ราชการระดับอำเภอ

 
วันที่ : 30/7/2563
หน้า 1 |

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล