หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
288
ทั้งหมด : 
5176268
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

รายละเอียด :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสตูล

 
วันที่ : 27/7/2560
หน้า 1 |

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล