หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
177
ทั้งหมด : 
6200826
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : กองช่างออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ ปรับเกรดถนน ตามที่ อบต.ตำมะลังร้องขอ

ระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2553 กองช่าง นำโดยหัวหน้าชุด นายลักษมณ์  คุณลกษณ์ธำรง  ตำแหน่งนายช่างโยธา 6 ว พร้อมด้วยพนักงานขับเครื่องจักรกล ออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ ปรับเกรดถนนสาย แพปอ  ตำบลตำมะลัง  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังร้องขอความอนุเคราะห์

 
วันที่ : 23/08/2553 เวลา 08:37:34