หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
615
ทั้งหมด : 
5400155
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับพื้นที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 10:20:56)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับพื้นที่ทำการเกษตรตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๕
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 10:16:14)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับพื้นที่มัสยิดญะบาลุรเราห์มะฮ์
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 10:12:20)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อขุดลอกคูระบายน้ำ กลุ่มแม่บ้าน บ้านเกาะเนียง
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 10:08:35)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับพื้นที่ศูนย์ประสานงาน อ.ละงู จ.สตูล
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 10:02:42)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ถนน อบต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 09:58:15)
งานวางท่อ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 09:52:54)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับพื้นที่ภายในโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 09:46:44)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกล เพื่อปรับพื้นที่ที่ทำงานฌาปนสถานชายเขา ต.กำแพง อ.ละงู
(วันที่ : 12/10/2561 เวลา 09:40:11)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในโครงการ อบจ.พบประชาชน ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันที่ : 27/07/2560 เวลา 11:05:39)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในกิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
(วันที่ : 27/07/2560 เวลา 11:00:11)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในโครงการแข่งขันเรือพาย ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๑๗-๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันที่ : 27/07/2560 เวลา 10:53:03)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ ในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันที่ : 27/07/2560 เวลา 10:45:13)
อบจ.สตูล ให้การสนับสนุนรถสุขาเคลื่อนที่ การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(วันที่ : 27/07/2560 เวลา 10:31:04)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ถัดไป