หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
557
ทั้งหมด : 
6179096
 
 
 
1 พฤษภาคม 2562 อบจ.สตูล ขนส่งขยะอันตรายจำนวน 3.4 ตัน ไปยังโรงงานกำจัดขยะอันตราย เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีเป็นมิตรก
โครงการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือประมงพื้นบ้านบ้านหัวหิน อ.ละงู
กองช่างออกปฏิบัติงานช่วยเหลือ ปรับเกรดถนนและลานจอดรถ
กองช่างออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ ปรับเกรดถนน ตามที่ อบต.ตำมะลังร้องขอ
กองช่างออกปฏิบัติงานซ่อมแซมผิวจราจร
 

 
ราคาวัสดุ สพฐ. 58
งานดินชลประทาน 15 ตค. 58
ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 15 ตค.58
ค่าขนส่ง 10 ล้อ+ลากพ่วง 15 ตค. 58
ค่าขนส่ง 10 ล้อ 15 ตค. 58
 

       ยังไม่มีข้อมูล
 
 
ตั้งกระทู้
คอสะพานทรุด
ถนนชำรุด
ถนนชำรุด
สอบถาม
ทดสอบ
 
10 พฤติกรรมทำลายกระดูก
10 อันดับสัตว์ที่อายุยืนที่สุด
ความปลอดภัยในการทำงานกับเครื่องจักรกล