Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
259
ทั้งหมด : 
6200908
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID -19) เพื่อพิจารณาแนวทางและขั้นตอนให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4

รายละเอียด :

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID -19)       

       เพื่อพิจารณาแนวทางและขั้นตอนให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบ โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสตูลเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม อบจ.สตูล ชั้น 4

 
วันที่ : 19/5/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล