Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
269
ทั้งหมด : 
5637386
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทุ้งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ, โครงการราวจับกันลื่นฯ และโครงการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นต้น

รายละเอียด :

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทุ้งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ, โครงการราวจับกันลื่นฯ และโครงการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นต้น โดยมี นายก อบต.น้ำผุด, ผอ.รพ.สต. น้ำผุด,  อสม. และ อพม.ต.น้ำผุด เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว

 
วันที่ : 27/11/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล