Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
259
ทั้งหมด : 
6204461
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องช่วยความพิการในพื้นที่จังหวัดสตูล

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ชั้น 2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องช่วยความพิการในพื้นที่จังหวัดสตูล โดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล, ผู้แทนจากศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจังหวัดสตูล, ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิคสตูล, ผู้แทนจากวิทยาลัยการอาชีพละงู, ผู้แทนจากบริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (สาขาสตูลและสาขาละงู) และตัวแทนคนพิการในจังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกำหนดแนวทางการจัดตั้งศูนย์ซ่อมเครื่องช่วยความพิการในพื้นที่จังหวัดสตูลให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

 
วันที่ : 28/10/2562 เวลา 06:30:23