Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
598
ทั้งหมด : 
5397941
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ร่วมงาน วันคนพิการสากลจังหวัดสตูล ประจำปี 2562 “สร้างการมีส่วนร่วม เสริมความเป็นผู้นำคนพิการ สู้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
(วันที่ : 27/12/2562 เวลา 11:46:50)
เข้าร่วมโครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล และ อพม.ต.บ้านใหม่ เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว
(วันที่ : 17/12/2562 เวลา 20:08:01)
คณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ประกอบด้วยปลัดเทศบาลเมืองสตูล, ตัวแทน พมจ. สตูล, ตัวแทนสสจ.สตูล, ประธานชมรมบุคคลออทิสติก จ.สตูล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ระดับจังหวัด โซนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมนิภากาเด้น จ.สุราษฎร์ธานี
(วันที่ : 11/12/2562 เวลา 19:51:15)
ประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการจัดทำและวางซั้งเชือก เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ : 04/12/2562 เวลา 00:18:07)
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อ เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2562
(วันที่ : 28/11/2562 เวลา 20:55:54)
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เข้าร่วมโครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน ณ โรงเรียนบ้านทุ้งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน อาทิ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยฯ, โครงการราวจับกันลื่นฯ และโครงการเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ เป็นต้น
(วันที่ : 27/11/2562 เวลา 02:05:06)
ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ ให้แก่โรงพยาบาลควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล
(วันที่ : 25/11/2562 เวลา 21:39:50)
ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ ให้แก่โรงพยาบาลท่าแพ
(วันที่ : 24/11/2562 เวลา 21:21:49)
ฝ่ายสงเสริมและพัฒนาอาชีพ กองส่งเสริมฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานของสภาพัฒนาเกษตรกรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ครั้งที่ 1/2563 ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านการเกษตร
(วันที่ : 20/11/2562 เวลา 20:30:06)
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานของสภาพัฒนาสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ภายใต้โครงการขับเคลื่อนอนาคตสตูลด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ 2563
(วันที่ : 19/11/2562 เวลา 20:42:23)
ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ กองส่งเสริมฯ ลงพื้นที่ ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล จ.สตูล เพื่อเยี่ยมบ้าน
(วันที่ : 14/11/2562 เวลา 20:51:11)
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้การสงเคราะห์ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้จังหวัดสตูล ครั้งที่5/2562
(วันที่ : 12/11/2562 เวลา 01:50:53)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล เข้าร่วมรับการประเมินเพื่อรับรางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่นของโรงพยาบาลสตูล ในฐานะเครือข่ายในการสนับสนุนดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสตูล
(วันที่ : 11/11/2562 เวลา 00:54:55)
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล
(วันที่ : 10/11/2562 เวลา 20:13:11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ถัดไป