Link หน่วยงาน

จำนวนผู้เข้าชม

วันนี้ : 
600
ทั้งหมด : 
5853064
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ลงพื้นที่หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 ต.เกตรี อ.เมือง เพื่อประเมินความจำเป็นในการใช้ราวจับ และเหมาะสมของการติดตั้งราวจับกันลื่นแต่ละประเภทให้แก่ของผู้สูงอายุ และคนพิการ
(วันที่ : 15/01/2564 เวลา 03:01:26)
รวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันประกวด To Be Number One teen Dancercise Satun.championship.2021
(วันที่ : 07/01/2564 เวลา 02:46:58)
อบจ.สตูลรับมอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการและทุกคน (Accessibility) ณ รพ.ละงู อ.ละงู จ.สตูล
(วันที่ : 07/01/2564 เวลา 00:31:08)
"ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว"
(วันที่ : 07/01/2564 เวลา 00:21:47)
เข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบเก้าอี้ล้อเข็นให้กับเด็กพิการ และร่วมประชุมเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลคนพิการจังหวัดสตูล
(วันที่ : 07/01/2564 เวลา 00:04:08)
อบจ.สตูล เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ Covid-19 เรียนพี่น้องประชาชน และท่านผู้ที่จะเข้ามาติดต่อ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ขอให้ท่าน ผ่านจุดคัดกรอง ล้างมือ เพื่อความปลอดภัย ของตัวท่านและเพื่อร่วมกัน "รับผิดชอบสังคม" ให้ท่านใส่แมส หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่เข้ามาติดต่อราชการ
(วันที่ : 06/01/2564 เวลา 23:29:38)
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (เด็กโต) 29 ธ.ค.63
(วันที่ : 06/01/2564 เวลา 04:56:17)
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสตูล ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูบุคคลออทิสติกและบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (เด็กเล็ก) 26 ธ.ค.63
(วันที่ : 06/01/2564 เวลา 04:50:47)
ต้อนรับผู้อำนวยการส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
(วันที่ : 06/01/2564 เวลา 04:09:11)
พิธีเปิดงาน “SATUN FUND FAIR 2020” ครั้งที่ 9 ณ ลานหลังตลาดโต้รุ่ง อ.เมือง จ.สตูล
(วันที่ : 06/01/2564 เวลา 03:58:42)
สังเกตการณ์การจัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ณ หอประชุมที่ทำการ อ.ละงู และ หอประชุม ร.ร.ละงูพิทยาคม อ.ละงู จ.สตูล
(วันที่ : 14/12/2563 เวลา 15:21:55)
โครงการคัดกรองผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อรับราวจับอุ่นใจ ลงพื้นที่หมู่ 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล
(วันที่ : 12/11/2563 เวลา 15:06:09)
ครงการคัดกรองผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อรับราวจับอุ่นใจ ลงพื้นที่หมู่ 2 ต.เจ๊ะบิลัง อ.เมืองสตูล
(วันที่ : 12/11/2563 เวลา 15:04:10)
โครงการคัดกรองผู้สูงอายุ คนพิการ เพื่อรับราวจับอุ่นใจ ทต.เจ๊ะบิลัง อ.เมือง
(วันที่ : 10/11/2563 เวลา 15:31:10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ถัดไป