นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
1320
ทั้งหมด : 
5402801
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ณ รร.บ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ณ รร.บ้านทุ่งไหม้ อ.ละงู
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 10 ปี 62 รร.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู อ.เมือง (27 สค. 62)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา
 
 
ตั้งกระทู้
ตรวจสอบความเดือดร้อนประชาชน
ป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสตูล
ขอเชิญตั้งกระทู้ถาม รับฟังปัญหา ร้องเรียน
 

 
คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
คู่มือการปฏิบัติงานกองกิจการสภา
ระเบียบสภา อบจ.สตูล ว่าด้วยจริยธรรมสมาชิกสภา อบจ.สตูล พ.ศ.2553
แบบขอเสนอญัตติ
แบบขอเสนอแปรญัตติ
 
 
ภาระหน้าที่ฝ่ายการมีส่วนร่วม
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา
ภาระหน้าที่ฝ่ายประชุมสภา
 
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วิธีผูกผ้าเป็นดอก
การจัดดอก Heliconia
การตอนกิ่งในอากาศ Air Layering