นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
242
ทั้งหมด : 
6204444
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553

เรียนเชิญ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   ผู้อำนวยการกองสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  และเรียนเชิญ  ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ.2553   ในวันที่   17  มิถุนายน   2553   เวลา  09.30  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล   ชั้น  5   โทร  (074)721409

 
วันที่ : 01/06/2553 เวลา 18:44:35