นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
250
ทั้งหมด : 
6204452
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่อง  การกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 15/05/2553 เวลา 23:07:42