นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
335
ทั้งหมด : 
6204537
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : กำหนดการโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 - 2560 (อาจมีการเปลี่ยนแปล โทรติดต่อสอบถามได้ 0896599671)

กำหนดการโครงการ อบจ.พบประชาชน  2557 - 2560  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง  โทรติดต่อสอบถามได้ที่  0896599671

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 18/03/2557 เวลา 09:33:50