นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
339
ทั้งหมด : 
6204541
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : อบจ.พบประชาชน ประจำปี 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านนาแก้ว

ขอเชิญร่วม  อบจ.พบประชาชน  2557  ณ  โรงเรียนบ้านนาแก้  ตำบลท่าแพ  อำเภอท่าแพ  จังหวัดสตูล  ติดต่อสอบถามได้  074721409

 
วันที่ : 12/03/2557 เวลา 19:33:57