นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
252
ทั้งหมด : 
6200901
เกล็ดความรู้
 เกล็ดความรู้ทั้งหมด > วิธีผูกผ้าเป็นดอก
เรื่อง : วิธีผูกผ้าเป็นดอก

การผูกผ้าเป็นดอก   เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจับผ้า  ก่อนที่จะส่งผ้าออกไปเป็นระย้า  ซึ่งใช้ในงานพิธีต่าง  ๆ  ร่วมถึงงานพระราชพิธีด้วย

วัสดุอุปกรณ์ในการผูก  ประกอบด้วย

1   ผ้าหลากสี

2   เชือก  หรือลวด  

3   มีด

 

จับชายผ้าขึ้นมา  ผ้าสีแดงจะผูกเป็นเกสร

 

ให้จับจีบชายผ้า  จะให้จีบเป็นระเบียบ  หรือจะให้เล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วแต่ความต้องการ

 

ตัดเชือกมีขนาด  1  เมตร   เอาปลาย  2  ข้างรวมกัน  เพื่อหาจุดศูนย์กลาง  ไว้สำหรับผูกผ้า

 

ชายผ้าที่จับจีบแล้ว  ให้รวบเป็นช่อ  ให้มีขนาดเหมาะสม   จะได้  1  ช่อกลีบ

 

ผูกช่อกลีบให้แน่น

 

แต่งจีบผ้าที่จะจับเป็นช่อกลีบต่อไป

 

เมื่อจีบผ้าได้ตามที่ต้องการ  ให้รวบช่อกลีบที่  2  ให้มีขนาดเท่ากับกลีบแรก 

 

ผูกช่อกลีบที่  2  ให้แน่น  แล้วทำแบบเดียวกับช่อที่  1  และ  2   ให้ได้  5  ช่อกลีย 

 

ช่อกลีบทั้ง  5  ให้เอาช่อกลีบที่  1   หมุนรวมกัน  โดยช่อกลียที่  1  จะอยู่ตรงกลาง   ผูกเชือกให้แน่น   ลักษณะทำเหมือนกับการเข้ากลีบดอกไม้ประดิษฐ์ 

 

ก็จะได้ส่วนที่เป็นเกสร  ในขั้นตอนนี้ให้เอานิ้วสอดเข้าไปในผ้า  ในแต่ละช่อกลีบ  คลายออก   จะทำให้เกสรบานออก  ดูแล้วอ่อนหวาน  บ้างท่านไม่คลายออกจะทำให้ดูแล้วไม่อ่อนหวาน  หลังจากนั้นจับผ้าให้ดูเรียบร้อย  (ดูแล้วขี้เหร่หน่อยสิบกว่าปีแล้วไม่จับผูกผ้าเลย)

 

ขั้นตอนที่  2   ก็คือการทำช่อกลีบดอกในชั้นต่อไป  โดยใช้สีขาว  ทำเช่นเดียวกับขั้นตอนทำเกสร  แต่ในขั้นนี้ให้ทำช่อกลีบ  10  ช่อกลีบ   เพื่อใช้พันรอบเกสร

 

ขั้นตอนที่  3   ก็คือการทำช่อกลีบดอกในชั้นต่อไป  โดยใช้ผ้าสีส้ม  ทำเช่นเดียวกับขั้นตอนทำเกสร  ทำช่อกลีบ  10  ช่อกลีบ   เช่นเดียวกัน  ผมมีความประสงค์ที่จะใช้ผ้าสีขาวอยู่ชั้นกลางถัดจากช่อกลีบเกสร แต่เนื่องจาก  ผ้าสีส้มมีความอ่อนกว่าผ้าสีขาว  ไม่สามารถดันให้ชั้นสีขาวให้ทรงตัวได้   ทำให้ช่อดอกโดยรวมบานออกมาก  จึงทำให้ต้องเปลี่ยนให้ผ้าสีส้มอยู่ชั้นกลาง

 

รวบผ้าสีส้มที่ทำกลีบเรียบร้อยแล้วให้รอบฐานกลีบเกสร  แล้วทำการผูกให้แน่น   เช่นเดียวกับผ้าสีขาว  ก็ให้ทำแบบเดียวกัน   

 

ให้เอานิ้วมือสอดเข้าไปในรอยพับของกลีบ   จะมีช่องว่างอยู่ให้ดึงคลายผ้าออกมา   จัดให้เป็นชั้นเรียบร้อย  หรือจะให้เป็นไปตามความอิสระของรอยผ้าที่รวบไว้ก่อนผูกช่อกลีย  ก็ดูได้ไปอีกแบบหนึ่ง

 

จะได้ดอกออกมาลักษณะแบบนี้  หรือจะดีกว่าผมสำหรับผู้ที่ทำเป็นประจำ

 

ภายหลังทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ครบจำนวน  3  ชั้น  ก็จะได้ช่อดอก  ด้วยการจับจีบผ้า

 

มองดูให้หลายมุมมอง  แล้วจัดรูปทรงของดอกให้สวย

 

จะเห็นผ้าแต่ละชั้นที่ผูกผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว  นำมาพันรวมกัน  ตั้งแต่ผ้าที่เราประสงค์ให้เป็นเกสร  คือสีแดง  ตามด้วยสีส้มที่มีจำนวนช่อกลีบที่ผูก  10  ช่อกลีบด้วยกัน   แล้วตามด้วยผ้าสีขาว 

 

เสร็จเรียบร้อยในมุมมองหนึ่ง

โดยปักษาเสียงสายพิณ