นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
268
ทั้งหมด : 
6200917
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1 ประจำปี 2564

รายละเอียด :

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที 1 ประจำปี 2564  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายปรจำปี  พ.ศ.2565  เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2564

 
วันที่ : 17/9/2564

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล