นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
137
ทั้งหมด : 
6200786
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูลพบประชาชน 63 ครั้งที่ 4 ณ รร.บ้านมะหงัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า

รายละเอียด :

โครงการอบจ.สตูล พบประชาชน ครั้งที่ 4 จัดขึ้น ณ โรงเรียนบ้านมะหงัง ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การสาธิตและให้บริการนวดแผนไทย ของกลุ่มนวดแผนไทยอำเภอควนโดน การสาธิตและให้บริการการตัดผมของร้านพิมานบาร์เบอร์ การสาธิตการทำขนมผูกรัก และขนมโดนัท โดยครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านมะหงัง การสาธิตการทำเครื่องดื่ม เช่น นมเย็น โอเลี้ยง ชาดำเย็น จากกลุ่ม กศน.อ.ทุ่งหว้า เป็นต้น

 
วันที่ : 23/3/2563

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายก อบจ.สตูล นายอดินันท์  ปากบารา รองนายก อบจ.สตูล รวมถึงที่ปรึกษานายกอบจ. และผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมพบปะพูดคุยกับหน่วยราชการ และภาคเอกชนต่างๆ ที่มาร่วมออกบูธในโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านมะหงัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมออกบูธทำหมันสัตว์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้าในโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านมะหงัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านมะหงัง ร่วมออกบูธสาธิตการทำขนมวุ้น ขนมผูกรัก และขนมโดนัท รวมถึงการนำสินค้าอาหารทะเลซึ่งขึ้นชื่อประจำถิ่นมาแสดงในโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านมะหงัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

กลุ่มนวดแผนไทยอำเภอควนโดน ร่วมออกบูธสาธิตและบริการนวดแผนไทยให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านมะหงัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

ร้านพิมานบาร์เบอร์ ร่วมออกบูธสาธิตและบริการตัดผมให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งบุหลัง อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านมะหงัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

กลุ่มวิสาหกิจจักสานต้นคลุ้ม บ้านวังตง ร่วมออกบูธนำสินค้า OTOP ขึ้นชื่อจากต้นคลุ้ม อาทิ ฝาชี ตะกร้าแฟชั่น ตะกร้าจ่ายตลาด กระบุง ข้องดักปลา มาจำหน่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 


 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล