นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
150
ทั้งหมด : 
6200799
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูลพบประชาชน 63 ครั้งที่ 3 ณ รร.บ้านปลักหว้า ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ (14 ม.ค.63)

รายละเอียด :

อบจ.พบประชาชนสัญจร ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปลักหว้า ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล จัดขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การประชุมรับฟังความคิดเห็น และรับทราบปัญหาของประชาชน การแสดงบนเวทีโดยวงดนตรีภูผาวาไรตี้  การให้ความรู้และสาธิตการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยวิทยาการอาชีพละงู การตัดผม โดย ร้านพิมานบาร์เบอร์ การใช้แก๊สในครัวเรือนอย่างถูกต้อง โดยมูลนิธิกู้ภัยร่มไทร  เป็นต้น

 
วันที่ : 20/3/2563

วิทยาลัยการอาชีพละงู ร่วมจัดบูธให้ความรู้และซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประชาชนในโครงการอบจ.สตูล พบประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปลักหว้า ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 

นางลัญจนา  ภัทราภินันท์  ที่ปรึกษานายก อบจ.สตูล ร่วมพบปะพี่น้องประชาชนชาวท่าแพ และแจกรางวัลให้กับพบประชาชนที่โชคดี ซึ่งได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปลักหว้า

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมายฯ จังหวัดสตูล ร่วมออกบูธให้ความรู้ และแจกเอกสารที่เป็นประโยชน์ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เช่น คู่มือการจัดการมรดก, อัยการกับการคุ้มครองผู้บริโภค, กฎหมายแรงงาน (ฉบับการ์ตูน), รวมกฎหมายน่ารู้ ง่ายนิดเดียว เป็นต้น ในโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปลักหว้า 

สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล  ร่วมจัดบูธให้ความรู้ และคำปรึกษาด้านวิชาการสถิติ ข้อมูลสถิติ และประสานงานด้านต่างๆ ของกระทรวงดิจิตัลฯ ในจังหวัดสตูลให้กับประชาชนในโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปลักหว้า ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล  ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ร่วมออกบูธขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ การขอมีบัตรประจำตัวผู้พิการ การลงทะเบียนเด็กแรกเกิด และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมในโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3

นักเรียนโรงเรียนบ้านปลักหว้า ขับร้องบทเพลงอนาชีดบนเวทีให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแพได้รับชม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปลักหว้า


 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล