นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
230
ทั้งหมด : 
6200879
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.สตูลพบประชาชน 63 ครั้งที่ 2 ณ รร.บ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง (17ธ.ค.62)

รายละเอียด :

โครงการอบจ.สตูลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นปีละ 10 ครั้ง โดยเวียนไปครบทุก 7 อำเภอในพื้นที่แต่ละตำบลของจังหวัดสตูล ในแต่ละปี 10 ครั้ง โดยเวียนไปครบทุก 7 อำเภอในแต่ละตำบลของจังหวัดสตูล โดยจะเว้นการจัดในเดือนศักดิ์สิทธิ์ของพี่น้องมุสลิม ซึ่งถือศีลอด และก่อนสิ้นปีงบประมาณ  โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ตลอดจนส่วนราชการ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจัดบูธเพื่อให้ความรู้ และบริการสาธารณะแก่ประชาชน

 
วันที่ : 19/3/2563

นายทวีศักดิ์  แก้วสลำ รองนายก อบจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล ในวันที่ 17 ธันวาคม 2562 โดยทุกครั้งจะมีการมอบประกาศนียบัตรแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดบูธให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านต่างๆ 

นางเสาวณีย์  แซ่จิว ผอ.กองกิจการสภาฯ ร่วมแจกของรางวัลแก่ประชาชนผู้โชคดีที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 งบประมาณปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล

นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวที ในโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 โดยมีประชาชนในพื้นที่ พ่อแม่ ผู้ปกครองมาให้กำลังใจกันอย่างมากมาย

เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาฯ ผู้รับผิดชอบโครงการ อบจ.พบประชาชน รับลงทะเบียนประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในโครงการ โดยมีประชาชนในพื้นที่ตำบลควนโพธิ์ให้การตอบรับอย่างล้นหลาม

เจ้าหน้าที่จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 กองบัญชาการกองทัพไทย นำพันธุ์ปลากัดมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้เลี้ยงเพื่อลดยุงลายที่บ้าน และให้ความรู้การผสมเทียมโคพันธุ์อเมริกันบราห์มัน, พันธ์ุชาโรเล่ส์, พันธุ์ลิมูซีน, พันธุ์แองกัส และพันธุ์ตาก 

บริษัทดีแทค พื้นที่จังหวัดสตูล มาประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นดีแทครายเดือน ซิมเบอร์สวย และโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อต่างๆ ในโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง จ.สตูล


 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล