นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
195
ทั้งหมด : 
6200844
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562

รายละเอียด :

รายละเอียดของการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นจำนวน  330,000,000.-  บาท  คณะกรรมการ  ไม่มีการแก้ไข  ไม่มีสงวนความเห็ฯ  และสมาชิกสภาฯ ไม่มีผู้เสนอคำแปรญัตติ  ไม่มีการสงวนคำแปรญัตติ

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008306749025

 
วันที่ : 15/8/2562

 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล