นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
180
ทั้งหมด : 
6200829
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 9 ณ รร.บ้านแป-ระเหนือ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ (6 ส.ค. 62)

รายละเอียด :

อบจ.สตูล โดยกองกิจการสภาฯ จัดโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล ในวันที่ 6 สิงหาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ อ.ท่าแพ และใกล้เคียง ได้รับบริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่มาเข้าร่วม และรับฟังปัญหา ความคิดเห็นเพื่อนำไปแก้ไขต่อไป

 
วันที่ : 8/8/2562

นายสัมฤทธิ์  เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายวรรโณ เวชศาสตร์ นายกอหรี ปัญญายาว นางลัญจนา ภัทราภินันท์ นายวิบูลย์ โต๊ะขุนนุ้ย ที่ปรึกษานายก อบจ.สตูล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมทำประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหาของผู้นำท้องถิ่น และประชาชนพื้นที่ อ.ท่าแพ เพื่อนำไปปรับปรุง และหาทางแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์จังหวัดสตูล ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ แจกเอกสาร และถ่ายทอดความรู้การผลิตอาหารสัตว์จากกระถิน ข้าวโพด และหญ้าอะตราตั้ม เป็นต้น โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ จ.สตูล ยังมีการให้บริการท่อนพันธ์ุและเมล็ดพันธ์ุพืชอาหารสัตว์อีกด้วย

มูลนิธิกู้ภัยร่มไทร  ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันภัยใกล้ตัว เช่น การใช้ถังแก๊สในบ้าน การช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุ หรือเป็นลม เป็นต้น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริง 

ร.ต.อ.เลิศ  สิริการพันธ์ รองสวป.สภ.ท่าแพ ร่วมพูดคุยเรื่องอุบัติเหตุ กฎวินัยจราจรในพื้นที่ อ.ท่าแพ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์มัสยิดบ้านนาโต๊ะขุน ที่ร่วมนำการแสดงมาร่วมในโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 9  

กลุ่มนวดแผนไทย อ.ควนโดน ร่วมออกบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อ.ท่าแพ ในโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 9 ณ โรงเรียนบ้านแป-ระเหนือ โดยนำต้นไม้ซึ่งเป็นสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสตูล และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นเอง เช่น ลูกประคบ ยาดม ยาหม่อง มาจำหน่าย

ก่อนการดำเนินโครงการอบจ.พบประชาชนทุกครั้ง ฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองกิจการสภาฯ อบจ.สตูล ออกสำรวจ ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่ และติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ


 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล