นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
231
ทั้งหมด : 
6200880
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
ภาพกิจกรรม
 
 อัลบั้ม : อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 8 ณ รร.ผังปาล์ม 1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง

รายละเอียด :

อบจ.สตูล จัดโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนผังปาล์ม 1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นและพื้นที่ข้างเคียงมีเจตคติที่ดีต่อหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม ผลงาน และเข้าใจอำนาจหน้าที่ของอบจ.

 
วันที่ : 24/7/2562

การยางแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดสตูล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ในโครงการอบจ.พบประชาชน โดยมาแจกเอกสารคู่มือการใส่ปุ๋ยยางพารา/ เงินกองทุนตามมาตรา 49(3) พ.ร.บ.กยท./ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก/ การใส่ปุ๋ยยางพาราตามค่าวิเคราะห์ดิน/ การจัดทำยางแผ่นชั้นดี

สถานีพัฒนาที่ดินสตูล สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 มาร่วมประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ให้คำแนะนำการผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 การผลิตน้ำหมักชีวภาพ โดยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 และ สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 โดยแจกหัวเชื้อ EM พร้อมสารเร่งซุปเปอร์ พด.1, 2 และ 3   

โรงเรียนผังปาล์ม 1 อ.มะนัง เจ้าของพื้นที่ในการจัดโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 8 ร่วมเผยแพร่ความรู้การทำการบูรแสนรัก การทำขนมผูกรักปาล์ม 1 และส่วนผสมการทำข้าวยำ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้กลับไปลองทำที่บ้าน 

สำนักงานเกษตรอำเภอมะนัง ร่วมให้ความรู้ คำปรึกษาส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาชนิดสด ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืชเศรษฐกิจต่างๆ ทั้งพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ เช่น โรคเมล็ดเน่า รากเน่า โรคราดำในมะเขือเทศ โรคแคงเกอร์ในมะนาว เป็นต้น

กองกิจการสภา อบจ.สตูล ผู้ดำเนินโครงการอบจ.พบประชาชน ได้ตั้งโต๊ะให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานทุกครั้ง   

ประชาชนในพื้นที่อำเภอมะนัง และข้างเคียงมาเข้าร่วมโครงการอบจ.พบประชาชนครั้งที่ 8 อย่างคึกคัก เพื่อชมการแสดง และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ 

ผู้ใหญ่แกะ หมู่ 2 และประชาชนในพื้นที่อำเภอมะนัง ร่วมจัดกลองยาวเพื่อต้อนรับนายก อบจ.สตูล และผู้บริหาร รวมถึงสร้างสีสันให้กับงานในโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 8


 แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น :
ชื่อผู้เขียน :
รหัสลับ:
สตูล