นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
175
ทั้งหมด : 
6200824
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ณ รร.บ้านเนินสูง ต.ควนขัน อ.เมือง (27 ส.ค.63)

ขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านเนินสูง ต.ควนขัน อ.เมือง จ.สตูล ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 โดยมีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วม  โดยฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองกิจการสภาฯ ได้ไปสำรวจ และประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสูง ผู้นำท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในท้องที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
วันที่ : 19/08/2563 เวลา 00:09:06