นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
45
ทั้งหมด : 
5642130
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : เลื่อนจัดกิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน โดยไม่มีกำหนด

เนื่องจากในขณะนี้ประเทศไทย และทั่วโลก เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และความปลอดภัยของทุกคน อบจ.สตูล จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน งบประมาณ ปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

 
วันที่ : 23/03/2563 เวลา 14:37:22