นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
324
ทั้งหมด : 
6204526
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ณ รร.บ้านมะหงัง อ.ทุ่งหว้า (20 ก.พ.63)

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่อำเภอทุ่งหว้า และใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการอบจ.สตูลพบประชาชน ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนบ้านมะหงัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มาให้ความรู้ด้านต่างๆ มากมาย เช่น ด้านกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ด้านกฎ ระเบียบจราจรในการขนส่ง ด้านการส่งเสริมอาชีพ การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การทำหมันสัตว์ และอื่นๆ มากมาย

 
วันที่ : 07/02/2563 เวลา 11:35:17