นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
327
ทั้งหมด : 
6204529
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ณ รร. บ้านปลักหว้า อ.ท่าแพ (14 ม.ค 63)

อบจ.สตูลขอเชิญพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าแพ และอำเภออื่นๆ เข้าร่วมโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนบ้านปลักหว้า ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ ในวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 โดยมีกิจกรรมให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และความบันเทิงต่างๆ มากมาย รวมถึงการประชาคมรับฟังปัญหาในพื้นที่ และความคิดเห็นของผู้นำชุมชน และชาวบ้าน

 
วันที่ : 07/02/2563 เวลา 11:30:22