นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
337
ทั้งหมด : 
6204539
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ณ รร.บ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์

ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านใหม่  โดยในงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงทางวัฒนธรรม และความบันเทิงบนเวที การให้ความรู้และบริการทำหมันสัตว์  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ความรู้การป้องกันภัยจากแก๊สในครัวเรือน เป็นต้น

 
วันที่ : 16/12/2562 เวลา 01:16:24