นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
275
ทั้งหมด : 
6204477
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ณ รร.บ้านทุ่งไหม้ อ.ละงู

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล โดยมีการประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และปัญหาในพื้นที่ และมีกิจกรรมต่างๆ มากมายอาทิเช่น การให้บริการทำหมันสัตว์ สาธิตการตัดผม สาธิตสถานการณ์เมื่อเกิดภัยจากแก๊ส สาธิตการนวดแผนไทย การให้ความรู้ด้านคดีความต่างๆ  

 
วันที่ : 12/11/2562 เวลา 00:13:03