นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
253
ทั้งหมด : 
6204455
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 10 ปี 62 รร.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู อ.เมือง (27 สค. 62)

อบจ.สตูล จะจัดโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู อ.เมือง จ.สตูล ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 โดยฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กองกิจการสภาฯ ได้ลงสำรวจพื้นที่ และประสานงานร่วมกับผู้นำชุมชน ปลัดอบต.ปูยู ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 
วันที่ : 07/08/2562 เวลา 08:28:49