นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
276
ทั้งหมด : 
6204478
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 62 รร.บ้านกาแบง อ.ละงู (11 มิย. 62)

โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนบ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล เป็นการสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถานศึกษา ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่น ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา

 
วันที่ : 24/06/2562 เวลา 15:33:37