นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
278
ทั้งหมด : 
6204480
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ปี 62 สนามลานหมู่บ้าน ม.2 บ้านเกตรี (26 มีค 62)

อบจ.สตูล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยในเดือนมีนาคมนี้จัดขึ้นที่ บรเิวณสนามลานหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านเกตรี ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล ในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โดยก่อนจะจัดโครงการอบจ.พบประชาชนฯ เจ้าหน้าที่กองกิจการสภาได้เข้าไปพบปะพูดคุยผู้นำหมู่บ้าน ประสานงานกับประชาชนในพื้นที่เพื่อขอคำแนะนำในการหาพื้นที่จัดโครงการ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และขอความร่วมมือประชาชนในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เนื่องจากโครงการดังล่าวเป็นการนำบริการสาธารณะที่มีประโยชน์จากหน่วยงานต่างๆ ไปให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่ 

 
วันที่ : 18/03/2562 เวลา 11:44:26