นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
292
ทั้งหมด : 
6204494
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ปี 62 รร.บ้านทุ่งดินลุ่ม อ.ทุ่งหว้า (22 มค 62)

อบจ.สตูล จัดโครงการอบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล ในวันที่ 22 มกราคม 2562 โดยร่วมกับภาครัฐ เอกชน ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายสินค้า

 
วันที่ : 11/03/2562 เวลา 15:27:02