นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
138
ทั้งหมด : 
5642223
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ปี 62 รร.บ้านห้วยน้ำดำ อ.ควนกาหลง (18 ธค 61)

อบจ.สตูล จัดโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดยมีกิจกรรมจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ เข้าร่วม เช่น การขายของอุปโภคบริโภคของห้างบิ๊ก C (น้ำยาล้างจาน น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า น้ำมันพืช น้ำตาลทราย และไข่ไก่  เป็นต้น)

 
วันที่ : 11/03/2562 เวลา 15:14:33