นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
301
ทั้งหมด : 
6204503
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ปี 62 รร.บ้านกาลูบี อ.เมือง (27 พย 61)

อบจ. สตูล ได้จัดโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านกาลูบี ต.บ้านควน อ.เมืองสตูล ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 โดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มอาชีพต่างๆ และประชาชนในท้องถิ่น จัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น การสาธิตการนวดแผนไทย การสาธิตการตัดผม การสาธิตซ่อมรถจักรยานยนต์ และ การจำหน่ายสินค้า OTOP เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชน

 
วันที่ : 11/03/2562 เวลา 14:58:17