นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
286
ทั้งหมด : 
6204488
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล

ขอเชิญเช้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ.2561 ในวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.สตูล ชั้น 5

 
วันที่ : 26/09/2561 เวลา 13:58:37