นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
332
ทั้งหมด : 
6204534
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2556

ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี  พ.ศ.2556

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 16/07/2553 เวลา 18:06:56