นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
305
ทั้งหมด : 
6204507
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1  ประจำปี  พ.ศ.2558

 
      ไฟล์ดาวน์โหลด คลิก
วันที่ : 16/04/2559 เวลา 14:16:06