นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
322
ทั้งหมด : 
6204524
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว : แผนดำเนินการโครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559

แผนดำเนินการโครงการ  อบจ.สตูล  พบประชาชน  ประจำปีงบประมาณ 2559

 
วันที่ : 19/11/2558 เวลา 11:48:22