นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
573
ทั้งหมด : 
6179112
กองแผนและงบประมาณ | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

หัวข้อข่าว
ว/ด/ป ที่ประกาศ
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ณ รร.บ้านเนินสูง ต.ควนขัน อ.เมือง (27 ส.ค.63) 19/8/2563
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 5/8/2563
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัย สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 30/7/2563
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ณ รร. บ้านห้วยมะพร้าว อ.ละงู (6 ส.ค 63) 21/7/2563
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล 27/5/2563
กำหนดระยะเวลาขอหนังสือรับรอง 30/4/2563
กำหนดระยะเวลาขอเข้าฟังการประชุมสภา 30/4/2563
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานญัตติ 30/4/2563
การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานกระทู้ถามทั่วไป 30/4/2563
เลื่อนจัดกิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน โดยไม่มีกำหนด 23/3/2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ณ รร.บ้านมะหงัง อ.ทุ่งหว้า (20 ก.พ.63) 7/2/2563
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ณ รร. บ้านปลักหว้า อ.ท่าแพ (14 ม.ค 63) 7/2/2563
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ณ รร.บ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ 16/12/2562
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ณ รร.บ้านทุ่งไหม้ อ.ละงู 12/11/2562
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 9/8/2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 10 ปี 62 รร.บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู อ.เมือง (27 สค. 62) 7/8/2562
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา 25/7/2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 9 ปี 62 รร. บ้านแป-ระเหนือ อ.ท่าแพ (6 สค 62) 23/7/2562
เรียกและประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 27/6/2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 8 ปี 62 รร.ผังปาล์ม 1 อ.มะนัง (9 กค 62) 24/6/2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 7 ปี 62 รร.บ้านกาแบง อ.ละงู (11 มิย. 62) 24/6/2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ปี 62 รร.บ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน (23 เมย 62) 3/4/2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ปี 62 สนามลานหมู่บ้าน ม.2 บ้านเกตรี (26 มีค 62) 18/3/2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ปี 62 รร.บ้านตูแตหรำ อ.ละงู (14 กพ 62) 11/3/2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ปี 62 รร.บ้านทุ่งดินลุ่ม อ.ทุ่งหว้า (22 มค 62) 11/3/2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ปี 62 รร.บ้านห้วยน้ำดำ อ.ควนกาหลง (18 ธค 61) 11/3/2562
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ปี 62 รร.บ้านกาลูบี อ.เมือง (27 พย 61) 11/3/2562
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน ปี 62 (บริบทอบจ.กับการพัฒนาประเทศในยุคThailand 4.0) 6/2/2562
โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 4/2/2562
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล 26/9/2561
กำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560 3/7/2560
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 16/4/2559
แผนดำเนินการโครงการ อบจ.สตูล พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559 19/11/2558
ขอเชิญมีส่วนร่วมในโครงการ อบจ.พบประชาชน ๒๕๕๘- 13/12/2557
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003071544556 27/11/2557
แผนโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 21/11/2557
ประมาณการโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 21/11/2557
กิจกรรมโครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 21/11/2557
โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 21/11/2557
อบจ.พบประชาชน 2558 PAO. meet the people 2558 4/10/2557
กำหนดการโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 - 2560 (อาจมีการเปลี่ยนแปล โทรติดต่อสอบถามได้ 0896599671) 18/3/2557
อบจ.พบประชาชน ประจำปี 2557 วันที่ 9 เมษายน 2557 ณ โรงเรียนบ้านนาแก้ว 12/3/2557
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ประจำปี พ.ศ.2556 11/8/2553
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ.2556 16/7/2553
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 1/6/2553
ประกาศสภาพองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล 15/5/2553