นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
196
ทั้งหมด : 
6200845
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

อบจ.สตูล พบประชาชน พ.ศ.2553 ณ โรงเรียนบ้านดาหลำ อำเภอละงู
(วันที่ : 18/06/2553 เวลา 19:24:38)
วันที่ฝนตกวันที่แดดออกอะไรคือกำลังใจทำให้งานสำเร็จ (ความรักกันไง)
(วันที่ : 19/05/2553 เวลา 21:24:50)
อบจ.สตูล พบประชาชน 2553 ณ โรงเรียนบ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
(วันที่ : 16/05/2553 เวลา 19:53:22)
โครงการประชุมเครือข่ายสุดยอดผู้นำ ณ โรงแรมทวินโลตัส เมื่อวันที่ 28 - 29 เมษายน 2553
(วันที่ : 15/05/2553 เวลา 22:53:30)
อบจ.สตูล พบประชาชน 2553 ณ โรงเรียนบ้านควนสตอ วันที่ 20 เมษายน 2553
(วันที่ : 15/05/2553 เวลา 22:19:09)
อบจ.สตูล พบประชาชน 2553 ณ โรงเรียนแป-ระใต้ วันที่ 16 มีนาคม 2553
(วันที่ : 15/05/2553 เวลา 21:50:45)
อบจ.สตูล พบประชาชน 2553 ณ โรงเรียนบ้านควน วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553
(วันที่ : 14/05/2553 เวลา 20:22:19)
อบจ.สตูล พบประชาชน 2553 ณ อำเภอมะนัง วันที่ 18 มกราคม 2553
(วันที่ : 10/05/2553 เวลา 21:39:57)
ย้อนกลับ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |