นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
170
ทั้งหมด : 
6200819
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

มอบแว่นตาโครงการ อบจ.พบประชาชน 57
(วันที่ : 02/04/2557 เวลา 12:38:53)
คืนการมองเห็น โครงการ อบจ.พบประชาชน มอบแว่นตาผู้สูงอายุ ตำบลตันหยงโป
(วันที่ : 30/03/2557 เวลา 12:51:06)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557
(วันที่ : 25/03/2557 เวลา 11:49:19)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2557
(วันที่ : 12/03/2557 เวลา 19:38:58)
อบจ.พบประชาชน ประจำปี พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนบ้านเขาจีน
(วันที่ : 12/03/2557 เวลา 19:23:39)
ตรวจรับวัสดุไฟฟ้า
(วันที่ : 30/09/2554 เวลา 15:21:06)
การตรวจรับ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2554 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2554
(วันที่ : 28/09/2554 เวลา 16:52:06)
อบจ.พบประชาชน
(วันที่ : 10/03/2554 เวลา 11:54:30)
วัดสายตาประกอบแว่นต่ออายุการใช้งานสายตาผู้สูงอายุ ในอบจ.สตูล พบประชาชน 53
(วันที่ : 16/09/2553 เวลา 14:32:06)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
(วันที่ : 19/08/2553 เวลา 22:16:41)
ประชาชน พบกับ อบจ.สตูลพบประชาชน 2553 โรงเรียนบ้านวันตง 20 กรกฎาคม 2553
(วันที่ : 22/07/2553 เวลา 18:11:31)
เล็กช่วยใหญ่
(วันที่ : 16/07/2553 เวลา 18:28:06)
นักเรียนโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ เยียมชมห้องประชุมสภา อบจ.สตูล
(วันที่ : 14/07/2553 เวลา 12:35:46)
การประชุมสภา อบจ.สตูล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2553 เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.53
(วันที่ : 18/06/2553 เวลา 20:03:41)