นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
267
ทั้งหมด : 
6200916
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(วันที่ : 03/12/2558 เวลา 12:10:25)
โครงการ อบจ.พบประชาชน 59 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านควนขัน
(วันที่ : 30/11/2558 เวลา 12:14:48)
อบจ.พบประชาชน พ.ศ.2558 ครั้งที่ 6 ตำบลบ้านควน
(วันที่ : 14/04/2558 เวลา 12:09:46)
อบจ.พบประชาชน พ.ศ.2558 ครั้งที่ 5 ตำบลท่าเรือ
(วันที่ : 14/04/2558 เวลา 11:58:39)
อบจ.พบประชาชน พ.ศ.2558 ครั้งที่ 4 ตำบลเขาขาว
(วันที่ : 14/04/2558 เวลา 11:49:02)
การมีส่วนร่วมในระดับให้ข้อมูลข่าวสาร (ช่องทางศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองกิจการสภา)
(วันที่ : 11/12/2557 เวลา 11:24:08)
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการกีฬา ประจำสภา อบจ.สตูล ในการตรวจ
(วันที่ : 02/12/2557 เวลา 12:52:50)
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการคลัง ประจำสภา อบจ.สตูล ในการตรวจสอบ
(วันที่ : 27/11/2557 เวลา 12:41:35)
การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558 แบบไม่เป็นทางการ
(วันที่ : 25/11/2557 เวลา 19:09:10)
โครงการ อบจ.พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
(วันที่ : 21/11/2557 เวลา 12:46:30)
สรุปผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ณ โรเรียนบ้านสาครเหนือ อำเภอท่าแพ
(วันที่ : 21/11/2557 เวลา 12:08:59)
สรุปผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านสาครเหนือ อำเภอท่าแพ
(วันที่ : 21/11/2557 เวลา 11:40:12)
สรุปผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ณโรงเรียนบ้านทุ่ง อำเภอเมือง
(วันที่ : 21/11/2557 เวลา 11:19:03)
สรุปผลการประเมินโครงการ อบจ.พบประชาชน 2557 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านบ่อเจ็ดลูก อำเภอละงู
(วันที่ : 21/11/2557 เวลา 10:59:20)