นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
227
ทั้งหมด : 
6200876
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล
(วันที่ : 23/05/2561 เวลา 09:22:36)
อบจ.พบประชาชน 61 ณ โรงเรียนบ้านหาดทรายยาว
(วันที่ : 30/11/2560 เวลา 10:46:26)
อบจ.พบประชาชน 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังสายทอง
(วันที่ : 29/07/2560 เวลา 15:26:32)
โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2560
(วันที่ : 06/07/2560 เวลา 15:09:34)
ประชุมคณะกรรมการข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2560
(วันที่ : 03/07/2560 เวลา 14:36:59)
การกำหนด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
(วันที่ : 03/07/2560 เวลา 14:29:54)
อบจ.พบประชาชน 60 ณ โรงเรีนยบ้านขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
(วันที่ : 01/05/2560 เวลา 22:48:56)
อบจ.พบประชาชน 60 ณ ตำบลตำมะลัง นายก พร้อมสมาชิกสภา อบจ.สตูล พบประชาชน
(วันที่ : 27/04/2560 เวลา 11:43:05)
คณะกรรมประจำสภา อบจ.สตูล คณะกรรมการกีฬา
(วันที่ : 16/03/2560 เวลา 21:20:57)
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
(วันที่ : 16/03/2560 เวลา 20:35:55)
อบจ.พบประชาชน 60 ณ โรงเรียนบ้านคีรีวง อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
(วันที่ : 09/03/2560 เวลา 11:12:10)
อบจ.พบประชาชน 60 ณ โรงเรียนบ้านเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน) ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
(วันที่ : 28/02/2560 เวลา 14:36:17)
ประชุมคณะกรรมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(วันที่ : 02/02/2560 เวลา 14:52:16)
อบจ.พบประชาชน 60 ณ โรงเรียนบ้านตะโละใส ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล
(วันที่ : 27/01/2560 เวลา 09:27:09)