นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
209
ทั้งหมด : 
6200858
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม (20 มิย 62)
(วันที่ : 01/07/2562 เวลา 13:06:44)
เรียกและประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
(วันที่ : 27/06/2562 เวลา 08:24:35)
โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง หลักสูตร พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสาครพิทยาคาร
(วันที่ : 14/06/2562 เวลา 13:57:50)
อบจ.พบประชาชน 62 ครั้งที่ 7 วันที่ 11 มิ.ย. 62 ณ โรงเรียนบ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ต. ต.
(วันที่ : 14/06/2562 เวลา 13:08:37)
อบจ.สตูล จัดกิจกรรมโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน (23 เม.ย. 62)
(วันที่ : 07/05/2562 เวลา 14:38:19)
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ปี 62 ณ ค่ายลูกเสือบ้านปากบาง (7 - 10 มีค 62)
(วันที่ : 05/04/2562 เวลา 11:17:37)
อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 5 ณ สนามลานหมู่บ้าน ม.2 บ้านเกตรี อ.เมือง จ.สตูล
(วันที่ : 03/04/2562 เวลา 15:40:51)
อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 4 ณ รร.บ้านตูแตหรำ อ.ละงู
(วันที่ : 03/04/2562 เวลา 14:51:36)
อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 3 ณ รร.บ้านทุ่งดินลุ่ม ต.ป่าแก่บ่อหิน อ.ทุ่งหว้า
(วันที่ : 03/04/2562 เวลา 10:58:52)
อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 2 ณ รร.บ้านห้วยน้ำดำ อ.ควนกาหลง
(วันที่ : 29/03/2562 เวลา 15:23:44)
อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 1 ณ รร.บ้านกาลูบี ต.บ้านควน
(วันที่ : 20/03/2562 เวลา 11:28:33)
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน งบ 2562
(วันที่ : 11/02/2562 เวลา 16:01:22)
โครงการสุดยอดผู้นำสู่ความสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
(วันที่ : 04/02/2562 เวลา 14:47:16)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา อบจ.สตูล
(วันที่ : 26/09/2561 เวลา 14:05:37)