นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
567
ทั้งหมด : 
6179106
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที 1 ประจำปี 2564
(วันที่ : 17/09/2564 เวลา 14:05:44)
การประชุมสภา อบจ. สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
(วันที่ : 29/04/2563 เวลา 08:11:27)
อบจ.สตูลพบประชาชน 63 ครั้งที่ 4 ณ รร.บ้านมะหงัง ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า
(วันที่ : 23/03/2563 เวลา 16:43:28)
อบจ.สตูลพบประชาชน 63 ครั้งที่ 3 ณ รร.บ้านปลักหว้า ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ (14 ม.ค.63)
(วันที่ : 20/03/2563 เวลา 14:00:58)
อบจ.สตูลพบประชาชน 63 ครั้งที่ 2 ณ รร.บ้านใหม่ ต.ควนโพธิ์ อ.เมือง (17ธ.ค.62)
(วันที่ : 19/03/2563 เวลา 16:12:48)
อบจ.สตูลพบประชาชน ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งไหม้ ต.น้ำผุด (27 พ.ย.62)
(วันที่ : 19/02/2563 เวลา 14:49:23)
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 26 กันยายน 2562
(วันที่ : 28/09/2562 เวลา 05:46:19)
อบจ.สตูลพบประชาชน ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู (27ส.ค.62)
(วันที่ : 29/08/2562 เวลา 07:43:52)
การประชุมสภาฯ อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
(วันที่ : 15/08/2562 เวลา 04:22:23)
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(วันที่ : 15/08/2562 เวลา 03:42:37)
อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 9 ณ รร.บ้านแป-ระเหนือ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ (6 ส.ค. 62)
(วันที่ : 08/08/2562 เวลา 03:21:25)
การประชุมสภา อบจ.สตูล วันที่ 7 สิงหาคม 2562
(วันที่ : 07/08/2562 เวลา 10:48:06)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา
(วันที่ : 25/07/2562 เวลา 09:00:47)
อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 8 ณ รร.ผังปาล์ม 1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง
(วันที่ : 24/07/2562 เวลา 03:04:18)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ถัดไป