นางสาวเสาวณีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
112
ทั้งหมด : 
5400634
ภาพกิจกรรม | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
 
 ภาพกิจกรรมทั้งหมด

สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 26 กันยายน 2562
(วันที่ : 28/09/2562 เวลา 05:46:19)
อบจ.สตูลพบประชาชน ครั้งที่ 10 ณ โรงเรียนบ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา ต.ปูยู (27ส.ค.62)
(วันที่ : 29/08/2562 เวลา 07:43:52)
การประชุมสภาฯ อบจ.สตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562
(วันที่ : 15/08/2562 เวลา 04:22:23)
ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
(วันที่ : 15/08/2562 เวลา 03:42:37)
อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 9 ณ รร.บ้านแป-ระเหนือ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ (6 ส.ค. 62)
(วันที่ : 08/08/2562 เวลา 03:21:25)
การประชุมสภา อบจ.สตูล วันที่ 7 สิงหาคม 2562
(วันที่ : 07/08/2562 เวลา 10:48:06)
ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภา
(วันที่ : 25/07/2562 เวลา 09:00:47)
อบจ.พบประชาชน 2562 ครั้งที่ 8 ณ รร.ผังปาล์ม 1 ต.ปาล์มพัฒนา อ.มะนัง
(วันที่ : 24/07/2562 เวลา 03:04:18)
โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนละงูพิทยาคม (20 มิย 62)
(วันที่ : 01/07/2562 เวลา 13:06:44)
เรียกและประกาศเปิดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
(วันที่ : 27/06/2562 เวลา 08:24:35)
โครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยภาคพลเมือง หลักสูตร พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนสาครพิทยาคาร
(วันที่ : 14/06/2562 เวลา 13:57:50)
อบจ.พบประชาชน 62 ครั้งที่ 7 วันที่ 11 มิ.ย. 62 ณ โรงเรียนบ้านกาแบง ต.แหลมสน อ.ละงู จ.สตูล ต. ต.
(วันที่ : 14/06/2562 เวลา 13:08:37)
อบจ.สตูล จัดกิจกรรมโครงการอบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน (23 เม.ย. 62)
(วันที่ : 07/05/2562 เวลา 14:38:19)
โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ปี 62 ณ ค่ายลูกเสือบ้านปากบาง (7 - 10 มีค 62)
(วันที่ : 05/04/2562 เวลา 11:17:37)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ถัดไป