นางสาวเสาวนีย์   แซ่จิว
หน้าแรก
โครงสร้างองค์กร
 ทำเนียบบุคลากร
อำนาจหน้าที่
ภาพกิจกรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดฯ
กองกิจการสภาฯ
กองแผนและงบประมาณ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษาฯ
กองพัสดุ และทรัพย์สิน
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต
วันนี้ : 
28
ทั้งหมด : 
5203319
 
 
 
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 6 ปี 62 รร.บ้านทุ่งมะปรัง อ.ควนโดน (23 เมย 62)
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 5 ปี 62 สนามลานหมู่บ้าน ม.2 บ้านเกตรี (26 มีค 62)
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 4 ปี 62 รร.บ้านตูแตหรำ อ.ละงู (14 กพ 62)
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 3 ปี 62 รร.บ้านทุ่งดินลุ่ม อ.ทุ่งหว้า (22 มค 62)
โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 2 ปี 62 รร.บ้านห้วยน้ำดำ อ.ควนกาหลง (18 ธค 61)
 
 
ตั้งกระทู้
ตรวจสอบความเดือดร้อนประชาชน
ป้องกันน้ำท่วมจังหวัดสตูล
ขอเชิญตั้งกระทู้ถาม รับฟังปัญหา ร้องเรียน
 

 
ระเบียบสภา อบจ.สตูล ว่าด้วยจริยธรรมสมาชิกสภา อบจ.สตูล พ.ศ.2553
แบบขอเสนอญัตติ
แบบขอเสนอแปรญัตติ
แบบเสนอกระทู้ถามด่วน
แบบแสนอกระทู้ถามทั่วไป
 
 
ภาระหน้าที่ฝ่ายการมีส่วนร่วม
ภาระหน้าที่ฝ่ายกิจการสภา
ภาระหน้าที่ฝ่ายประชุมสภา
 
ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
วิธีผูกผ้าเป็นดอก
การจัดดอก Heliconia
การตอนกิ่งในอากาศ Air Layering